Adrienne Roos

25/09/1927
20/11/2022

weduwe van Roger Delmaire

We nemen afscheid tijdens de uitvaartliturgie die zal worden opgedragen
op vrijdag 25 november 2022 om 10 uur in de Sint Martinuskerk te Volkegem.

Aansluitend zal de kist bijgezet worden in de familiekelder op de parkbegraafplaats Meulewal
te Oudenaarde-Eine (perk 9).

Indien u dat wenst kan u Adrienne een laatste groet brengen
in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,
elke werkdag van 16 tot 19 uur.

Condoleren
Click or drag a file to this area to upload.