Vaak gestelde vragen

1. Wat doen bij een overlijden?

Dag en nacht zijn we bereikbaar op  055/31.11.33 of 09/384.74.11
Er staat steeds een team klaar om u te helpen met raad en daad.

Houd de identiteitskaart (en eventueel trouwboekje en rijbewijs) van de overledene bij de hand.
Er dient ook steeds een arts langs te komen om het overlijden vast te stellen.

Voor meer info verwijzen we u graag door naar de pagina ‘wat moet je doen bij een overlijden?
U kan deze pagina consulteren door hier te klikken. 

2. Wat is een wilsbeschikking?

Een wilsbeschikking is een verzoek aan uw nabestaanden om jouw wensen met betrekking tot jouw uitvaart te respecteren en uit te voeren. Een wilsbeschikking is een soort draaiboek waarin u tot in het detail hebt aangegeven hoe uw uitvaart moet worden uitgevoerd.

Een dubbel van uw wilsbeschikking kan u laten registreren bij ons in een uitvaartcontract, zodat uw nabestaanden er op het ogenblik van overlijden onmiddellijk kunnen over beschikken.

Het invullen van de wilsbeschikking is geheel gratis en u bent ons ook niets verplicht. U hoeft zelfs niet bij Uitvaartzorg D’hondt klant te zijn of uw uitvaart door ons te laten verzorgen. Wij willen u graag stimuleren om over uw uitvaart na te denken. Vandaar dat wij u de gelegenheid bieden om een wilsbeschikking op te maken.

3. Mag de overledene thuis opgebaard worden?

Een overledene mag thuis opgebaard worden als er een geschikte ruimte is en de temperatuur laag kan gehouden worden. De mogelijkheid bestaat ook om een koelbed thuis te monteren zodat de opbaring een paar dagen kan in goede omstandigheden. Voor een langere thuisopbaring kunnen we zorgen voor een “kleine balseming” (thanatopraxie) van het lichaam, hiermee overbruggen we een week.

Wij helpen u met raad en daad, stel gerust uw vragen.

4. Wat zijn de mogelijkheden bij crematie?

Indien u opteert voor een crematie, kan u kiezen tussen verschillende asbestemmingen:

  • een begraafplaats
  • thuis
  • op zee
  • in het buitenland

Indien u opteert voor een begraafplaats, hebt u de keuze tussen:

  • verstrooiing van de as op de weide
  • plaatsing in een columbarium
  • begraving van de urn in een urneveld, in een gewoon graf of  in een grafkelder

Thuis kan je de asurn gewoon bewaren, begraven of uitstrooien. U mag de as enkel uitstrooien of begraven op uw eigendom mits voorlegging van de eigendomsakte of mits schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Om de asurn mee naar huis te krijgen, moet de echtgeno(o)t(e) of diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde en alle nog in leven zijnde bloedverwanten van de overledene in 1e graad zich akkoord verklaren. Indien u hieromtrent een probleem verwacht, kan de persoon bij leven, dit in een laatste wilsbeschikking (zie hierboven) verklaren en is het akkoord van de eerder vermelde personen overbodig.

Alsook kan je de as in een biologisch afbreekbare urn te water laten in zee.  Wij zorgen voor de nodige regelingen en begeleiding.

5. Wat gebeurt er met de bankrekening?

Als iemand overlijdt, worden zijn of haar bankrekeningen geblokkeerd. Om deze tegoeden te laten vrijgeven, heeft u een overlijdensakte nodig en een attest van erfopvolging. Dit document wordt opgemaakt door de notaris of de ontvanger van registratie en domeinen. Indien er een testament is (of om het even welke andere akte houdende laatste wilsbeschikking), indien er een huwelijkscontract is (of akte wijziging huwelijkse voorwaarden) of indien één der erfgenamen rechtsonbekwaam is kan het attest of akte van erfopvolging enkel door de notaris opgemaakt worden.

Met dit document kunnen de erfgenamen naar de bank gaan om de rekeningen te laten deblokkeren. Dit document vermeldt onder meer de identiteit van de overledene en zijn of haar erfgenamen. 

De facturen en rekeningen van verzorging of uitvaart mogen steeds ter betaling aangeboden worden bij de bank. De bank doet de overschrijving van het geblokkeerde geld. 

Bij gezamelijke rekeningen of spaarrekeningen blijft de helft vrij beschikbaar voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende. Telkens de helft maar over alle rekeningen en spaarrekeningen samen bekeken nooit meer dan 5.000 euro.    

Tip: U kan ook aan uw bank vragen om een nieuwe bankrekening te openen op uw naam alleen, waarop u dan uw eigen inkomsten zoals loon, vervangingsinkomen of pensioen kunt laten storten. Via deze rekening kan u dan zelf betalingen uitvoeren in afwachting van de definitieve vrijgave van de banktegoeden.

6. Successierechten

Successierecht is een mooi ambtelijk woord voor belasting op erfenissen. Iedereen die uit het bezit van de overledene iets ontvangt, moet successierechten betalen op de waarde hiervan. 

De belastingtarieven verschillen per gewest. De laatste fiscale woonplaats van de overledene bepaalt welke gewesttarieven gelden. Ook de graad van verwantschap tussen de overledene en zijn erfgenamen is van invloed op de tarieven.

Ouders, kinderen, echtgenoten en samenwonenden betalen in Vlaanderen minimaal 3 procent tot 50.000 euro. Tussen 50.000 tot 250.000 euro is het 9 procent. Boven de 250.000 euro is het 27 procent taks. Bij broers en zussen ligt het tarief, afhankelijk van het bedrag, tussen 30 en 65 procent. Alle anderen, van neven tot erfgenamen die geen enkele band hebben met de overledene, betalen tussen 45 tot 65 procent. Dit kan echter oplopen tot 80 procent in Brussel en Wallonië.

Successieplanning en het ten volle benutten van schenkingen of andere mogelijkheden kan dus heel nuttig zijn. Successieplanning is wel maatwerk, want elke familie is anders. De gouden regel is: begin er op tijd mee.  Informeer naar de mogelijkheden bij de notaris of de fiscalist.

Binnen vier maanden na het overlijden moet aangifte worden gedaan van de nalatenschap. De aangifte moet worden ingediend bij het kantoor van registratie en domeinen in de woonplaats van de overledene. Bij een overlijden in een ander Europees land geldt een termijn van vijf maanden. Bij een overlijden buiten Europa zelfs zes maanden.
Eenieder mag de aangifte opmaken in naam van de erfgenamen. De aangifte moet aan allerlei wettelijke eisen voldoen. Om er op zijn voordeligst uit te komen, is een grondige kennis van het burgerlijk en fiscaal recht vereist. De notaris is ook dé specialist op dit vlak. Meer informatie op www.notaris.be

Indien je jouw vraag hierboven niet terugvindt,
aarzel dan niet om ons te contacteren via
het contactformulier of op het nummer 055/31.11.33