Wij van Uitvaartzorg D’hondt staan u graag bij. Niet alleen voor en tijdens de uitvaart, maar ook daarna. Na de uitvaart moeten er door de nabestaanden heel wat formaliteiten en financiële regelingen getroffen worden.

Hoe regel ik een attest van erfopvolging? Welke instanties moet ik zelf allemaal verwittigen? Hoe moet het nu verder met moeder’s katten? Hoe pak ik de draad met het gewone leven weer op? Je kunt voor al je vragen bij ons terecht. Op de meeste vragen krijg je meteen antwoord van één van onze mensen. Soms moet een medewerker toch navraag doen en zich laten informeren.

Bij overlijden dient men elke financiële instelling waar de overledene klant is te verwittigen van het overlijden. De financiële instelling blokkeert de tegoeden en de bankkluis (volmachten vervallen!). Teneinde de tegoeden te kunnen vrijmaken zal u door de bankinstelling gevraagd worden om hen het volgende te bezorgen:

  • Uittreksel uit de akte van overlijden – attest van overlijden. Deze attesten ontvangt u van onze diensten.
  • Attest van erfopvolging (zie aanvraagformulier hieronder) – waar te bekomen? 
    • Bij het bevoegde registratiekantoor (fiscale woonplaats gedurende de laatste 5 jaar van de overledene)
    • Bij een notaris naar keuze

Voorwaarden om een attest van erfopvolging te mogen aanvragen:
1) Er is geen testament of om het even welke andere akte houdende laatste wilsbeschikking
2) De erfgenamen moeten handelingsbekwaam zijn (d.w.z. geen minderjarigen, onbekwaam verklaarden, …)
3) Er is geen huwelijkscontract, akte van schenking tussen echtgenoten of akte van wijziging huwelijksvoorwaarden. 

Via onderstaande knop vindt u alvast het aanvraagdocument voor het attest van erfopvolging terug.

Bij elk overlijden moet de nalatenschap van de overledene worden aangegeven aan de Vlaamse Belastingdienst. Ook als de overledene weinig of geen bezittingen heeft, moet er aangifte worden gedaan. In deze aangifte wordt het vermogen van de overledene geraamd en wordt de verkrijging van de nalatenschap uitvoerig beschreven. 

Via onderstaande knop vindt u alvast het aangifteformulier van een nalatenschap terug. Dit formulier moet worden ingevuld door de erfopvolger die verplicht is om aangifte van een nalatenschap te doen.

Bij zeer specifieke of uitzonderlijke vragen en indien u dat wenst, stellen wij u graag voor aan onze consulent met specialisatie erfrecht en financiële planning. Indien u nood heeft aan geestelijke nazorg teneinde het rouwproces beter te verwerken, kunnen wij u eveneens gespecialiseerde hulp aanbieden en u in contact brengen met ervaren professionals.