Andrea Marie De Laporte

04/04/1928
23/05/2022

weduwe van André Campens

medestichtster van kledingzaak Perfecta

We nemen afscheid tijdens de gebedsdienst die zal worden opgedragen
op maandag 30 mei 2022 om 11.30 uur in het Meditorium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde.

Indien u dat wenst kan u Andrea een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,
op weekdagen van 16 tot 19 uur, op Hemelvaartsdag (26/5) en in het weekend van 11 tot 12 uur.

Condoleren
Click or drag a file to this area to upload.