Cécile Ernalsteen

27/03/1941
27/04/2023

echtgenote van Dion Van Bost

De uitvaartliturgie heeft plaats op woensdag 3 mei 2023 om 10 uur
in de parochiekerk te Oudenaarde-Leupegem.

Condoleren
Click or drag a file to this area to upload.