Elza Waelkens

09/10/1930
15/10/2022

weduwe van Marcel De Smeyter

We nemen afscheid tijdens de uitvaartliturgie die zal worden opgedragen
in het Meditorium van het uitvaartcentrum D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde
op donderdag 20 oktober 2022 om 10 uur.

Indien u dat wenst kan u Elza een laatste groet brengen
in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde
elke werkdag tot en met woensdag, van 16 tot 19 uur.

Condoleren
Click or drag a file to this area to upload.