Emilienne Van de Wielle

01/01/1930
12/11/2020

weduwe van de heer Libert de Meyer †1996

Omwille van de huidige gezondheidsmaatregelen zal het afscheid plaatshebben in intieme kring.
Indien u het wenst kan u de uitvaartliturgie volgen op woensdag 18 november om 14 uur
hiervoor moet je enkel klikken op LIVESTREAM.

Emilienne zal rusten in het graf bij haar echtgenoot op de stadsbegraafplaats ‘Meulewal’ te Eine, perk 9.

Condoleren
Click or drag a file to this area to upload.