Frans Vandeginste

06/08/1938
03/11/2021

echtgenoot van Raphaëlle Aerts

De wens van Frans was zijn lichaam te schenken aan de wetenschap.
Om die reden zal de afscheidsviering later in intieme kring plaats vinden.

Condoleren
Click or drag a file to this area to upload.