Gilbert Wandels

01/12/1964
28/04/2021

echtgenoot van Leen Cortier.

We nemen afscheid in intieme kring.

Indien u dat wenst kan u Gilbert een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt,
Gentstraat 82 te Oudenaarde,
op vrijdag 30 april en op maandag 3 mei, telkens van 16 tot 19 uur.

Gilbert wou geen bloemen of kransen maar verkoos een gift voor palliatieve thuiszorg
op het rekeningnr. BE41 3900 7878 8610 met vermelding ‘Gilbert Wandels’.

Condoleren
Click or drag a file to this area to upload.