Henriette Parez

24/09/1933
17/02/2024

weduwe van Georges Van Houcke †2006

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben in intieme kring
met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Condoleren
Click or drag a file to this area to upload.