Jeannine De Bock

25/04/1936
28/11/2023

weduwe van de heer Michel Paeme

De uitvaartliturgie heeft plaats op dinsdag 5 december 2023 om 10.30 uur
in de Sint-Pietersbandenkerk te Oudenaarde-Bevere.

Condoleren
Click or drag a file to this area to upload.