Jeannine Van Overmeiren

20/07/1944
16/01/2023

weduwe van Gilbert Casieris † 2013

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in intieme kring.