Josette Dermaut

27/12/1933
31/03/2022

weduwe van Walter Van Lantschoot

We nemen afscheid tijdens de uitvaartliturgie die zal worden opgedragen
in de O. L. Vrouwkerk van Pamele op woensdag 6 april 2022 om 10.30 uur.

Aansluitend zal Josette bijgezet worden in de familiekelder
op de begraafplaats Meulewal te Oudenaarde-Eine (perk3).

 

Condoleren
Click or drag a file to this area to upload.