Jozef Baekeland

01/07/1926
14/12/2021

weduwnaar van Paula Vander Meiren †2015

De uitvaartliturgie heeft plaats op woensdag 22 december 2021 om 10.30 uur
in de Sint-Martinuskerk, Edelareberg, te Edelare.

Condoleren
Click or drag a file to this area to upload.