Madeleine Bordeaud’huy

03/01/1929
15/08/2021

weduwe van Hendrik Vermeulen

We nemen afscheid tijdens uitvaartliturgie die zal worden opgedragen in beperkte kring
in de Sint Petruskerk te Maarkedal-Schorisse op zaterdag 21 augustus om 10 uur.

Aansluitend brengen we Madeleine naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats van Schorisse.

Condoleren
Click or drag a file to this area to upload.