Maria Vanden Berghe

17/12/1939
15/09/2023

weduwe van de heer Gabriël Lombaert

De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 23 september 2023 om 10 uur
in de St-Vedastuskerk, Oudstrijdersstraat, te Oudenaarde-Nederename.

Condoleren
Click or drag a file to this area to upload.