Mariette Vermeirsch

04/06/1929
11/08/2022

weduwe van Romain De Laender

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in beperkte kring.

Condoleren
Click or drag a file to this area to upload.