Norbert Vindevogel

17/05/1943
15/09/2021

echtgenoot van Marie-Thérèse Ronsyn

de uitvaartliturgie zal plaatshebben op woensdag 22 september 2021 om 11.45 uur
in de parochiekerk te Sint-Maria-Horebeke.

U kan Norbert een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt- QUO VADIS,
Dorpsstraat 105 Horebeke / Hauwaart 92  Mater
op maandag 20 september 2021 van 16 tot 18 uur.

Condoleren
Click or drag a file to this area to upload.