Zuster Benigna

13/12/1941
19/04/2022

We nemen afscheid tijdens de uitvaartliturgie die zal worden opgedragen
in de Winterkerk van de dekenale Sint Walburgakerk, Markt te Oudenaarde,
op dinsdag 26 april 2022 om 11 uur.

Condoleren
Click or drag a file to this area to upload.