In memoriam “Meet” José

Aan Geert D’Hondt en personeel,

Jullie hebben een job met een roeping. En wat voor één! De laatste zorg…

Jullie begeleiding, zowel kort na het overlijden, voor en achter de schermen, als tijdens de dienst en aan de koffietafel is van onschatbare waarde voor familie, vrienden en kennissen.
Het kleine tafeltje in jullie Meditorium, straalde pure warmte en harmonie uit, net hoe ‘Meet’ het zou gewild hebben. Ook de as uitstrooiing was noemenswaardig en vooral vol symboliek. Wat een mooi gebaar om nog even het ontastbare, of hetgeen dat zal vergaan met de tijd en de natuur, tastbaar te maken.

Vandaar dat ik jullie team, langs deze weg nogmaals van ganser harte wens te bedanken voor de mooie, serene dienst die jullie Meet (José) gegeven hebben.

Familie B.

Een laatste eer...