De stilte van een moeder – Jan Coghe

De stilte van een moeder kan bekoren,

de woorden die zij spreekt of zwijgt.

De dagen van heel het gezin die zij

met zoveel liefde aan elkander rijgt.

 

Het hart van elke moeder is een kamer:

de schatten liggen voor het rapen

en niemand kan de liefde die zij draagt

voorgoed en onomkeerbaar kapen.

 

Een moeder is de rots in elke branding.

Zij luistert, zwijgt en draagt de pijn

van wie haar als een vrouw en moeder

door ’t leven toevertrouwd zijn.

 

Een moeder is een lied met duizend strofes,

vol harmonie, met ontelbare klanken.

Een moeder kan je nooit en nimmer

in woord en daad genoeg bedanken.

Jan Coghe