Wij menen je soms te zien – Willy Verhegghe

Wij menen je soms te zien.

Je staat daar zonder te bewegen. In doffe kleuren, grijs en bruin.

Hebben wij je plots weergekregen?

Wanneer wij dan het huis ingaan en je lege plaats nog ijler vinden is het alsof wij het zoveelste boek dichtslaan waarin wij met verdriet en schimmen worden beboet.

-naar Willy Verhegghe-