05.03.2021

afscheidsplechtigheid & corona vanaf 8 maart 2021

🍂
Vanaf maandag 8 maart 2021 mogen  max. 50 personen aanwezig zijn op een uitvaartplechtigheid, kinderen tot en met 12 jaar en de voorganger van de dienst/personeel niet meegeteld.
 
Tijdens de plechtigheden dienen volgende minimale regels te worden nageleefd:

1° de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
2° een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m² is toegelaten;
3° het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
4° de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
5° de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van de aanwezigen;
6° de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7° de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
8° fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
9° fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.


Er zijn nog geen koffietafels of rouwrecepties toegestaan.

Het brengen van een rouwgroet aan de overledene in onze funeraria is steeds mogelijk. Ook indien de overledene covid-19 besmet is kunnen we hierin voorzien  mits het volgen van enkele afspraken.